Kursy organizacyjne

Kurs obowiązkowy dla studentów I roku

Podstawowe informacje dla wykładowców dotyczących sfery technologii internetowych.

Dokumentacja ochrony antyplagiatowej w uczelni