Kursy organizacyjne

Podstawowe informacje dla wykładowców dotyczących sfery technologii internetowych.

Kurs obowiązkowy dla studentów I roku

Dokumentacja ochrony antyplagiatowej w uczelni