Medyczne

Kurs towarzyszący do zajęć Zasoby i system informatyczne w ochronie zdrowia dla kierunków Wychowanie fizyczne i Ratownictwo medyczne

Znajomość sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, pielęgnacyjnego