Szkolenia dla administracji uczelni

Szkolenie BHP dla pracowników uczelni.

Kurs szkoleniowy z zakresu ochrony danych osobowych.

Kurs szkoleniowy z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.