Przedmiot wybieralny na kierunku Informatyka (GW4).