Kurs towarzyszący do zajęć Zasoby i system informatyczne w ochronie zdrowia dla kierunków Wychowanie fizyczne i Ratownictwo medyczne