Przedmiot obowiązkowy dla studentów 4 semestru studiów niestacjonarnych na kierunku informatyka.