Przedmiot obowiązkowy dla studentów 2 semestru studiów na kierunku informatyka.