Przedmiot wybieralnych dla studentów 5 semestru studiów na kierunku informatyka.