Kurs towarzyszący do zajęć Analiza matematyczna dla studentów kierunku Informatyka. Prowadzący Anna Kochman