Kurs towarzyszący do zajęć Algebra z geometrią dla studentów kierunku Informatyka