Cele przedmiotu:

  • Zapoznanie studentów z podstawowymi  pojęciami z informatyki i statystyki oraz z zasadami planowania badania statystycznego,
  • Wykształcenie praktycznych umiejętności  wykorzystania narzędzi informatycznych i Internetu w działalności zawodowej oraz wspomagających dalsze kształcenie,
  • Uświadomienie studentom  istoty i możliwych do wykorzystania obszarów Internetu, z poszanowaniem praw autorskich oraz zagadnieniami bezpieczeństwa związanymi z wykorzystaniem komputerów,
  • Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania wybranych metod statystyki i  wnioskowania statystycznego.