Aktualności

Innowacyjne kompetencje kadry dydaktycznej

 
Obraz Andrzej Syguła (usos)
Innowacyjne kompetencje kadry dydaktycznej
Napisane przez: Andrzej Syguła (usos) ( sobota, 10 luty 2018, 16:40 )
 

W ramach projektu "Nabycie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych przez kadrę naukowo-dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu" odbywają się zajęcia zdalne na platformie edukacyjnej m-Academia. Projekt realizowany jest w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego).

Zajęcia dla pracowników potrwają do września 2018 r. Projektem objętych jest 30 pracowników kadry dydaktycznej, z czego 10 osób z najlepszą znajomością j. angielskiego odbywa szkolenie w pełnym wymiarze (304 godziny, 6 modułów), a pozostałe 20 osób – w wymiarze 229 godzin (5 modułów, bez j. angielskiego).